1 m² Waal / 1 m² river Waal (2024)

In de hete zomer van 2022 vielen sommige zijgeulen van de rivier de Waal volledig droog. Bewoners van enkele woonboten moesten daardoor zelfs hun huis verlaten. Dit gegeven was de aanleiding voor mijn assemblage 1 m² Waal. Het werk is gemaakt voor de expositie 'Water - Land' van Genuine Art Projects international (GAPi), van 29 juni tot 29 augustus 2024 in de Stadskantine in Kampen. /

In the hot summer of 2022 some of the side channels of the river Waal in the Netherlands run completely dry. Residents of a few houseboats even had to leave their homes. This event was the reason for making my assemblage 1 m² river Waal. The artwork was made for the exhibition 'Water - Land' of Genuine Art Projects international (GAPi), from June 29 juni till August 29,  2024 in the Stadskantine in Kampen.

Dit kunstwerk heeft een extra, virtuele laag via Augmented Reality (AR); zie afbeelding linksonder. Scan de QR-code en volg de instructies onderaan deze pagina om deze laag zichtbaar te maken./

This artwork has an extra, virtual layer via Augmented Reality (AR); see image bottom left. To make this layer visable scan the QR and follow the instructions.

Technische gegevens:

 • grondvlak 100 x 100 cm; hoogte incl. plint 13 cm; virtuele waterhoogte ca. 80 cm
 • materiaal: geschilderd piepschuim op multiplex, 2e hands boei uit de kringloop /

Technical data:

 • base 100 x 100 cm; height incl. plinth 13 cm; virtual water level ca. 80 cm
 • materials: painted polystreen on plywood; second hand bouy from the recycle store.

Instructies voor Augmented Reality:

 1. Scan de QR-code met uw smartphone.
 2. Klik op de link https://adobeaero.app.link/rarEyvKYdJb die boven in het scherm verschijnt. Adobe Aero gaat dan de virtuele laag laden; dit kan enige tijd duren! Probeer het opnieuw als er na 1 minuut nog niets gebeurt.
 3. Als het laden gelukt is, verschijnt er een blauwe knop ‘Continue’ in beeld *). Druk op deze knop.
 4. Vervolgens verschijnt een miniatuur afbeelding van het kunstwerk in beeld. Houd dan uw camera recht voor de foto van de droge rivierbedding, zodat de afbeelding op uw scherm precies op de foto van het kunstwerk past.
 5. Neem als het 3D beeld verschijnt wat meer afstand, maar houdt de camera gericht op de afbeelding op het scherm.

*) Als u een donker Adobe scherm krijgt in plaats van de button ‘Continue’, dan moet u eerst Adobe Aero installeren. U kunt deze app downloaden via de button ‘Get it on Google Play’ bovenaan het scherm.

Instructions for Augmented Reality:

 1. Scan the QR-code with your smartphone.
 2. Click on the link https://adobeaero.app.link/rarEyvKYdJb that appears in your screen. Aedobe Aero will start loading the virtual layer; this may take some time! Retry if nothing happens after a minute or so.
 3. When loading was succesful, a blue button ‘Continue’ will appear. *). Push this button.
 4. Subsequently a miniature version of the artwork will appear on your screen. Then hold your camera directly in front of  the photo of the dry river bed, so that the image on your mobile screen overlaps with the photo of the artwork.
 5. When a 3D image appears, distance yourself a bit, but keep your camera targeted on the artwork.


*) If a dark Adobe screen appears instead of the button ‘Continue’, you will need to install Adobe Aero first. You can download this app via the black button ‘Get it on Google Play’ at the top of your screen.