Balans / Balance (2018)

Deze kinetische (bewegende) assemblage is gemaakt in het kader van de zomersymposium Alles van hout in 2018, in de achtertuin van de Haagse Kunstkring. Alle deelnemers maakten een vrij werk uit de door de Kunstkring aangeleverde stammen.
/
This kinetic (moving) assembly has been made during the summer symposium Alles van hout (Everything made out of wood) in 2018 in the backyard of the Haagse Kunstkring (The Hague Art Circle). All participants created an autonomous work from logs provided by the Kunstkring.

populieren(?)hout met metalen verbindingen en betonnen en loden contragewichten /
poplar(?)wood with metal joints and concrete and lead counterweights
1,90m (h) x 1,3m (w)

detail /
detail